Anslag/bevis : Demokratiberedningen

Organ
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum
2021-06-14
Paragrafer
8 - 12
Datum då anslaget sätts upp
2021-06-23
Datum då anslaget tas ned
2021-07-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-06-23 till 2021-07-14
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Demokratiberedningen, information@heby.se
Relaterade dokument