Anslag/bevis : Demokratiberedningen

Organ
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum
2021-10-25
Paragrafer
15 - 16
Datum då anslaget sätts upp
2021-11-04
Datum då anslaget tas ned
2021-11-26
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-11-04 till 2021-11-25
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Demokratiberedningen, information@heby.se
Relaterade dokument