Anslag/bevis : Demokratiberedningen

Organ
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum
2018-10-29
Paragrafer
17 -19
Datum då anslaget sätts upp
2018-11-07
Datum då anslaget tas ned
2018-11-29
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-11-07 till 2018-11-28
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Demokratiberedningen, information@heby.se
Relaterade dokument