Kungörelse : Demokratiberedningen

Organ
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum
2018-12-10
Paragrafer
20 - 22
Datum då anslaget sätts upp
2018-12-10
Datum då anslaget tas ned
2019-01-03
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-12-10 till 2019-01-02
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Demokratiberedningen, information@heby.se
Relaterade dokument