Kungörelse : Demokratiberedningen

Organ
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum
2019-02-04
Paragrafer
1 - 5
Datum då anslaget sätts upp
2019-02-13
Datum då anslaget tas ned
2019-03-07
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-02-13 till 2019-03-06
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Demokratiberedningen, information@heby.se
Relaterade dokument