Anslag/bevis : Demokratiberedningen

Organ
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum
2019-04-17
Paragrafer
6 - 8
Datum då anslaget sätts upp
2019-04-30
Datum då anslaget tas ned
2019-05-22
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-04-30 till 2019-05-21
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Demokratiberedningen, information@heby.se
Relaterade dokument