Anslag/bevis : Demokratiberedningens sammanträde 18 maj 2020

Organ
Demokratiberedningen
Sammanträdesdatum
2020-05-18
Paragrafer
5 - 9
Datum då anslaget sätts upp
2020-05-27
Datum då anslaget tas ned
2020-06-17
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-05-27 till 2020-06-16
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Demokratiberedningen, information@heby.se
Relaterade dokument