Kungörelse : Detaljplan ute på samråd

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-12-06
Datum då anslaget sätts upp
2018-11-29
Datum då anslaget tas ned
2018-12-20
Ansvarig
Mikael Byström
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se