Kungörelse : Granskning av detaljplan, DP 391 Del av Morgongåva 15:14

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2020-09-22
Datum då anslaget sätts upp
2020-10-09
Datum då anslaget tas ned
2020-11-07
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-10-09 till 2020-11-06
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Ansvarig
Hanna Löfstrand, hanna.lofstrand@heby.se
Kontakt
Kommunstyrelsen, information@heby.se