Kungörelse : Granskning av detaljplan

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-03-27
Datum då anslaget sätts upp
2018-11-01
Datum då anslaget tas ned
2018-11-22
Ansvarig
Mikael Byström
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se