Anslag/bevis : Hebyfastigheter AB

Organ
Hebyfastigheter AB
Sammanträdesdatum
2020-04-02
Paragrafer
9-16
Datum då anslaget sätts upp
2020-04-27
Datum då anslaget tas ned
2020-05-18
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-04-27 till 2020-05-17
Förvaringsplats för protokollet
Hebyfastigheter AB, Stationsvägen 2
Sekreterare
Christina Perman
Kontakt
Hebyfastigheter AB, hebyfastigheter@heby.se