Anslag/bevis : Hebyfastigheter AB

Organ
Hebyfastigheter AB
Sammanträdesdatum
2020-05-07
Paragrafer
17-22
Datum då anslaget sätts upp
2020-06-15
Datum då anslaget tas ned
2020-07-07
Förvaringsplats för protokollet
Hebyfastigheter, Stationsvägen 2
Sekreterare
Christina Perman
Kontakt
Hebyfastigheter AB, hebyfastigheter@heby.se