Anslag/bevis : Hebyfastigheter AB

Organ
Hebyfastigheter AB
Sammanträdesdatum
2020-09-24
Paragrafer
23 - 29
Datum då anslaget sätts upp
2020-10-07
Datum då anslaget tas ned
2020-10-29
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-10-07 till 2020-10-28
Förvaringsplats för protokollet
Hebyfastigheter AB, Stationsvägen 2
Sekreterare
Christina Perman
Kontakt
Hebyfastigheter AB, hebyfastigheter@heby.se