Anslag/bevis : Hebyfastigheter AB

Organ
Hebyfastigheter AB
Sammanträdesdatum
2020-11-12
Paragrafer
30 - 35
Datum då anslaget sätts upp
2020-11-16
Datum då anslaget tas ned
2020-12-08
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-11-16 till 2020-12-07
Förvaringsplats för protokollet
Hebyfastigheter, Stationsvägen 2
Sekreterare
Christina Perman
Kontakt
Hebyfastigheter AB, hebyfastigheter@heby.se
Relaterade dokument