Anslag/bevis : Hebyfastigheter AB

Organ
Hebyfastigheter AB
Sammanträdesdatum
2020-12-17
Paragrafer
38 - 44
Datum då anslaget sätts upp
2021-01-07
Datum då anslaget tas ned
2021-01-28
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-01-07 till 2021-01-27
Förvaringsplats för protokollet
Hebyfastigheter, Stationsvägen 2
Sekreterare
Christina Perman
Kontakt
Hebyfastigheter AB, hebyfastigheter@heby.se