Anslag/bevis : Hebyfastigheter AB

Organ
Hebyfastigheter AB
Sammanträdesdatum
2021-03-18
Paragrafer
1 - 7
Datum då anslaget sätts upp
2021-03-30
Datum då anslaget tas ned
2021-04-21
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-03-30 till 2021-04-20
Förvaringsplats för protokollet
Hebyfastigheter, Stationsvägen 2
Sekreterare
Christina Perman
Kontakt
Hebyfastigheter AB, hebyfastigheter@heby.se