Anslag/bevis : Hebyfastigheter AB

Organ
Hebyfastigheter AB
Sammanträdesdatum
2021-03-31
Paragrafer
8 - 15
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-30
Datum då anslaget tas ned
2021-05-22
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-04-30 till 2021-05-21
Förvaringsplats för protokollet
Hebyfastigheter, Stationsvägen 2
Sekreterare
Christina Perman
Kontakt
Hebyfastigheter AB, hebyfastigheter@heby.se