Anslag/bevis : Hebyfastigheter AB

Organ
Hebyfastigheter AB
Sammanträdesdatum
2021-07-01
Paragrafer
23-28
Datum då anslaget sätts upp
2021-08-02
Datum då anslaget tas ned
2021-08-24
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-08-02 till 2021-08-23
Förvaringsplats för protokollet
Hebyfastigheter, Stationsvägen 2
Sekreterare
Christina Perman
Kontakt
Hebyfastigheter AB, hebyfastigheter@heby.se