Anslag/bevis : Hebyfastigheter AB

Organ
Hebyfastigheter AB
Sammanträdesdatum
2019-03-21
Paragrafer
8 - 14
Datum då anslaget sätts upp
2019-04-11
Datum då anslaget tas ned
2019-05-03
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-04-11 till 2019-05-02
Förvaringsplats för protokollet
Hebyfastigheter AB, Stationsvägen 2
Sekreterare
Christina Perman
Kontakt
Hebyfastigheter AB, hebyfastigheter@heby.se
Relaterade dokument