Anslag/bevis : Hebyfastigheter AB

Organ
Hebyfastigheter AB
Sammanträdesdatum
2019-04-04
Paragrafer
15 - 25
Datum då anslaget sätts upp
2019-04-18
Datum då anslaget tas ned
2019-05-09
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-04-18 till 2019-05-08
Förvaringsplats för protokollet
Hebyfastigheter, Stationsvägen 2
Sekreterare
Christina Perman
Kontakt
Hebyfastigheter AB, hebyfastigheter@heby.se