Anslag/bevis : Hebygårdar AB

Organ
Hebygårdar AB
Sammanträdesdatum
2020-04-02
Paragrafer
9 - 16
Datum då anslaget sätts upp
2020-04-27
Datum då anslaget tas ned
2020-05-18
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-04-27 till 2020-05-17
Förvaringsplats för protokollet
Hebyfastigheter, Stationsvägen 2
Sekreterare
Christina Perman
Kontakt
Hebygårdar AB, hebygardar@heby.se