Anslag/bevis : Hebygårdar AB

Organ
Hebygårdar AB
Sammanträdesdatum
2020-05-07
Paragrafer
17-22
Datum då anslaget sätts upp
2020-06-15
Datum då anslaget tas ned
2020-07-07
Förvaringsplats för protokollet
Hebyfastigheter, Stationsvägen 2
Sekreterare
Christina Perman
Kontakt
Hebygårdar AB, hebygardar@heby.se