Anslag/bevis : Hebygårdar AB

Organ
Hebygårdar AB
Sammanträdesdatum
2020-12-17
Paragrafer
36 - 44
Datum då anslaget sätts upp
2021-01-07
Datum då anslaget tas ned
2021-01-28
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-01-07 till 2021-01-27
Förvaringsplats för protokollet
Hebyfastigheter, Stationsvägen 2
Sekreterare
Christina Perman
Kontakt
Hebygårdar AB, hebygardar@heby.se