Anslag/bevis : Hebygårdar AB

Organ
Hebygårdar AB
Sammanträdesdatum
2021-03-18
Paragrafer
1 - 9
Datum då anslaget sätts upp
2021-03-30
Datum då anslaget tas ned
2021-04-21
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-03-30 till 2021-04-20
Förvaringsplats för protokollet
Hebyfastigheter, Stationsvägen 2
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Hebygårdar AB, hebygardar@heby.se