Anslag/bevis : Hebygårdar AB

Organ
Hebygårdar AB
Sammanträdesdatum
2021-03-31
Paragrafer
10 - 17
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-30
Datum då anslaget tas ned
2021-05-22
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-04-30 till 2021-05-21
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Christina Perman
Kontakt
Hebygårdar AB, hebygardar@heby.se