Anslag/bevis : Hebygårdar AB

Organ
Hebygårdar AB
Sammanträdesdatum
2021-08-02
Paragrafer
25-30
Datum då anslaget sätts upp
2021-08-02
Datum då anslaget tas ned
2021-08-24
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-08-02 till 2021-08-23
Förvaringsplats för protokollet
Hebyfastigheter, Stationsvägen 2
Sekreterare
Christina Perman
Kontakt
Hebygårdar AB, hebygardar@heby.se