Anslag/bevis : Hebygårdar AB

Organ
Hebygårdar AB
Sammanträdesdatum
2019-08-29
Paragrafer
37 - 43
Datum då anslaget sätts upp
2019-09-18
Datum då anslaget tas ned
2019-10-09
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-09-18 till 2019-10-08
Förvaringsplats för protokollet
Hebyfastigheter, Stationsvägen 2
Sekreterare
Christina Perman
Kontakt
Hebygårdar AB, hebygardar@heby.se