Anslag/bevis : Hebygårdar AB

Organ
Hebygårdar AB
Sammanträdesdatum
2019-10-31
Paragrafer
45-52
Datum då anslaget sätts upp
2019-11-14
Datum då anslaget tas ned
2019-12-05
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-11-14 till 2019-12-04
Förvaringsplats för protokollet
Hebyfastigheter, Stationsvägen 2
Sekreterare
Christina Perman
Kontakt
Hebygårdar AB, hebygardar@heby.se