Anslag/bevis : Hebygårdar AB – Protokoll

Organ
Hebygårdar AB
Sammanträdesdatum
2021-10-05
Paragrafer
31 - 41
Datum då anslaget sätts upp
2021-10-05
Datum då anslaget tas ned
2021-10-27
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-10-05 till 2021-10-26
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Christina Perman
Kontakt
Hebygårdar AB, hebygardar@heby.se