Anslag/bevis : IT-nämnd

Organ
IT-nämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-21
Paragrafer
8 - 11
Datum då anslaget sätts upp
2021-05-31
Datum då anslaget tas ned
2021-06-22
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-05-31 till 2021-06-21
Förvaringsplats för protokollet
Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp
Sekreterare
Evelina Håkansson
Kontakt
IT-nämnden, information@heby.se