Anslag/bevis : IT-nämnden 6 september 2019

Organ
IT-nämnden
Sammanträdesdatum
2019-09-06
Paragrafer
18 - 22
Datum då anslaget sätts upp
2019-09-17
Datum då anslaget tas ned
2019-10-08
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-09-17 till 2019-10-07
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Evelina Håkansson
Kontakt
IT-nämnden, information@heby.se
Relaterade dokument