Anslag/bevis : IT-nämnden – protokoll

Organ
IT-nämnden
Sammanträdesdatum
2021-09-17
Paragrafer
12 - 16
Datum då anslaget sätts upp
2021-10-01
Datum då anslaget tas ned
2021-10-23
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-10-01 till 2021-10-22
Förvaringsplats för protokollet
Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp
Sekreterare
Evelina Håkansson
Kontakt
IT-nämnden, information@heby.se
Relaterade dokument