Anslag/bevis : IT-nämnden

Organ
IT-nämnden
Sammanträdesdatum
2020-09-18
Paragrafer
15 - 19
Datum då anslaget sätts upp
2020-09-30
Datum då anslaget tas ned
2020-10-22
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-09-30 till 2020-10-21
Förvaringsplats för protokollet
Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp
Sekreterare
Evelina Håkansson
Kontakt
IT-nämnden, information@heby.se