Anslag/bevis : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-06-22
Paragrafer
36 - 61
Datum då anslaget sätts upp
2021-06-28
Datum då anslaget tas ned
2021-07-20
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-06-28 till 2021-07-19
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se