Kungörelse : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-11-06
Paragrafer
93 - 111
Datum då anslaget sätts upp
2018-11-12
Datum då anslaget tas ned
2018-12-04
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-11-12 till 2018-12-03
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se