Kungörelse : Kallelse till valnämnden (valnämndens preliminära röstsammanräkning)

Organ
Valnämnden
Sammanträdesdatum
2018-08-12
Datum då anslaget sätts upp
2018-08-31
Datum då anslaget tas ned
2018-09-13
Sekreterare
Marie Löfgren
Kontakt
Valnämnden