Anslag/bevis : Kommunala pensionärsrådet

Organ
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
2020-09-30
Paragrafer
11 - 16
Datum då anslaget sätts upp
2020-10-05
Datum då anslaget tas ned
2020-10-27
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Kommunala pensionärsrådet, information@heby.se
Relaterade dokument