Anslag/bevis : Kommunala pensionärsrådet

Organ
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
2021-04-16
Paragrafer
1-5
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-26
Datum då anslaget tas ned
2021-05-18
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Kommunala pensionärsrådet, information@heby.se
Relaterade dokument