Kungörelse : Kommunala pensionärsrådet

Organ
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
2018-08-28
Paragrafer
16 - 21
Datum då anslaget sätts upp
2018-08-31
Datum då anslaget tas ned
2018-09-22
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-08-31 till 2018-09-21
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Kommunala pensionärsrådet, information@heby.se