Kungörelse : Kommunala pensionärsrådet

Organ
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
2018-10-30
Paragrafer
22 - 28
Datum då anslaget sätts upp
2018-11-05
Datum då anslaget tas ned
2018-11-27
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-11-05 till 2018-11-26
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Kommunala pensionärsrådet, information@heby.se