Kungörelse : Kommunala pensionärsrådet

Organ
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
2019-03-27
Paragrafer
1 - 9
Datum då anslaget sätts upp
2019-03-29
Datum då anslaget tas ned
2019-04-20
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Kommunala pensionärsrådet, information@heby.se
Relaterade dokument