Kungörelse : Kommunala pensionärsrådet

Organ
Kommunala pensionärsrådet
Sammanträdesdatum
2019-09-05
Paragrafer
17 - 26
Datum då anslaget sätts upp
2019-09-13
Datum då anslaget tas ned
2019-10-05
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Madeleine Dismats
Kontakt
Kommunala pensionärsrådet, information@heby.se