Anslag/bevis : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2020-06-16
Paragrafer
41 - 60
Datum då anslaget sätts upp
2020-06-22
Datum då anslaget tas ned
2020-07-13
Möjlighet till överklagande under perioden
2020-06-22 till 2020-07-12
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se
Relaterade dokument