Anslag/bevis : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-02-09
Paragrafer
1 - 13
Datum då anslaget sätts upp
2021-02-12
Datum då anslaget tas ned
2021-03-06
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-02-12 till 2021-03-05
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se
Relaterade dokument