Kungörelse : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-09-11
Paragrafer
81 - 92
Datum då anslaget sätts upp
2018-09-14
Datum då anslaget tas ned
2018-10-06
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-09-14 till 2018-10-05
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se