Anslag/bevis : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-11-26
Paragrafer
112 - 125
Datum då anslaget sätts upp
2018-11-30
Datum då anslaget tas ned
2018-12-22
Möjlighet till överklagande under perioden
2018-11-30 till 2018-12-21
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Heby
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se