Kungörelse : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-03-12
Paragrafer
25 - 43
Datum då anslaget sätts upp
2019-03-19
Datum då anslaget tas ned
2019-04-10
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-03-19 till 2019-04-09
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se