Kungörelse : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-04-29
Paragrafer
44 - 61
Datum då anslaget sätts upp
2019-05-06
Datum då anslaget tas ned
2019-05-28
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-05-06 till 2019-05-27
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret, Tingsgatan 11
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se
Relaterade dokument