Kungörelse : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-06-18
Paragrafer
64 - 84
Datum då anslaget sätts upp
2019-06-24
Datum då anslaget tas ned
2019-07-16
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-06-24 till 2019-07-15
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se
Relaterade dokument