Kungörelse : Kommunfullmäktige sammanträder

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-04-13
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-06
Datum då anslaget tas ned
2021-04-13
Sekreterare
Disa Hasselberg
Kontakt
Kommunfullmäktige, information@heby.se
Relaterade dokument